Starptautiskās žūrijas pārstāvis - Stéphane Vial no Francijas

Starptautiskās žūrijas pārstāvis - Stéphane Vial no Francijas

Lai palīdzētu noskaidrot gada labākos sasniegumus dizainā, nepieciešams arī skats no malas.

Kā ar pirmo no žūrijas ārzemju pārstāvjiem, vēlamies iepazīstināt Stephane Vial – asociēto dizaina profesoru un doktorantūras padomnieku, kā arī pētniecības vadītāju dizaina invovācijas projektā PROJEKT Lab Nīmas universitātē Francijā.

“Dizaineri mērķtiecīgi sāk pārtapt domātājos. Viņiem ir aizvien vairāk kopīga ar filosofiem.”