Saruna "Nākotnes dizaina scenāriji"

Saruna "Nākotnes dizaina scenāriji"

15. maijā Latvijas Dizaina gada balvas lielā atbalstītāja “Accenture” birojā norisinājās saruna “Nākotnes dizaina scenāriji”, kurā ar viedokļiem par Latvijas Dizaina gada balvas trīs gados paveikto, šī brīža dizaina situāciju Latvijā un nākotnes scenārijiem dalījās nozares un valsts sektora pārstāvji, balvas organizatori un dalībnieki.

Sarunā piedalījās Accenture Latvia vadītājs Maksims Jegorovs, KM valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, dizaina studijas H2E vadošais dizainers, LMA profesors, Latvijas Dizaina gada balvas organizators Holgers Elers, LDGB 2019 pirmās vietas ieguvēja Una Rozenbauma. Sarunu vadīja dizaina studijas H2E vadošā dizainere un Latvijas Dizaina gada balvas organizatore Ingūna Elere.

Skatīties sarunas video

 

Atskatoties uz trīs gados paveikto, diskusijas dalībnieki izcēla Latvijas Dizaina gada balvas pienesumu dizaina kopienai un sabiedrībai. KM pārstāvis Uldis Zariņš izcēla balvas nozīmi domāšanas maiņā un stereotipu laušanā, izprotot dizainu, tā daudzveidību un vajadzību iekļaut valsts sektora darbā. “Mēs esam lauzuši stereotipus, ka dizains ir tikai mēbele, izceļot tā universālo dabu. Pēdējie trīs gadi ir bijuši veiksmīgi komunikācijas ziņā un ir veicināta izpratne par pakalpojuma un sociālo dizainu, kas ir būtiski apkārtējās vides veidošanā,” stāsta U. Zariņš.

Latvijas Dizaina gada balva palīdz mazināt plaisu starp dizaineriem un sabiedrību, veidojot savstarpēju sapratni un sadarbību. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska uzsvēra, ka Latvijas Dizaina gada balvas misija ir veidot sabiedrībā sapratni, par to, kas ir dizains. “Galvenais ir stāstīt, ka dizains ir tāda disciplīna, kas ir sastopama visur - diskusija ir svarīga, jo tā palīdz ieraudzīt dizaina daudzveidīgo seju. Šī ziņa, kas dizaineriem šķiet pilnīgi dabiska, tā ir jāaiznes līdz sabiedrībai,” skaidro I. Baranovska.

Balvas lielā atbalstītāja Accenture Latvia vadītājs Maksims Jegorovs uzsvēra dizaina neierobežoto potenciālu un nākotnes tendences. “Mums ir jāizmanto brīvā tirgus iespējas veidot liela mēroga augstas kvalitātes pakalpojumus. Dizains ir unikāla iespēja parādīt, kādi mēs esam un dot iespēju pakalpojumiem un produktiem izcelties,” vēsta M. Jegorovs. Runājot par Latvijas un pasaules dizaina virzieniem, viņš izceļ digitālās pasaules un globalizācijas ietekmi, uzsverot “tīro” dizainu – tādu, kas samazina trokšņu līmeni, veicina drošību, palielina cilvēka fokusu un vidē atstāj tikai svarīgāko – dizainu, kam primāri ir jāizsaka vērtība.