Nacionālas nozīmes konkursu „Latvijas Dizaina gada balva” nākamajā posmā − 2020.gadā un 2021.gadā − īstenos biedrība „Latvijas Dizaineru savienība”, kurai šis uzdevums deleģēts pēc uzvaras Kultūras ministrijas (KM) izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu.

KM akcentē iepriekšējo trīs gadu laikā sasniegto augsto kvalitātes līmeni „Latvijas Dizaina gada balvas” konkursa organizēšanas procesā, zīmola izveidē un komunikācijā, kā arī dizaina kopienā raisīto pieaugošo interesi un uzticēšanos. Kultūras ministrijas ieskatā, nododot balvas organizēšanu Latvijas Dizaineru savienībai, būtiski ir saglabāt balvas virsuzdevumu – dialogu ar sabiedrību – un sekmēt Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā. Ir svarīgi saglabāt līdzšinējo nacionālā dizaina konkursa augsto kvalitātes līmeni un zīmola komunikāciju, pilnveidot tā nacionālo un arī starptautisko atpazīstamību, balstoties uz iepriekšējo organizatoru − dizaina biroja „H2E” labi iedibinātajām tradīcijām, tomēr vienlaicīgi ieviešot arī pārmaiņas, kuras likumsakarīgi rodas kontekstā ar attīstības procesiem nozarē un tās vajadzībām.

Latvijas Dizaineru savienība ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija, kurā kopš 1987.gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. Latvijas Dizaineru savienības mērķis ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari. 2019.gadā Latvijas Dizaineru savienībā bija 217 biedri.

Vairāk: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/konkursu-latvijas-dizaina-gada-balva-organizes-latvijas-dizaineru-savieniba-4654?fbclid=IwAR3Gx9pG5VtgHHZz9oQ8HIsW3uCW8O-eb6wVsmgU33VDSnsgruKoEUU4M0E  
Papildu informācijai:
Barbara Freiberga
Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece
barbara.freiberga@design.lv
+371 28307476