Iepazīsties ar darbu vērtēšanas kritērijiem!

Iepazīsties ar darbu vērtēšanas kritērijiem!


Visus konkursam pieteiktos darbus vērtē pēc vienādiem un vienlīdz svarīgiem kritērijiem, neizdalot atsevišķās kategorijās:

• idejas oriģinalitāte,
• atbilstība mērķim,
• estētiskā kvalitāte,
• funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
• atbilstoša materiālu izvēle un pielietojums,
• jaunrade,
• tirgus potenciāls,
• ekonomiskā vai sociālā vērtība,
• ekoloģisks (videi draudzīgs) risinājums, ilgtspēja,
• pieejamība.